Socis Catalunya
Barcelona, 13 de desembre de 2018

Socis Comunitat Valenciana
València, 25 de gener de 2019